Egutéry

Security paper group

Egutér - válec s kovovým sítovým povrchem, na němž je různými technikami vytvořen motiv vodoznaku. Povrch egutéru v kontaktu s papírovinou na sítě papírenského stroje vytváří při tvorbě papírového listu vodoznak.

Společnost SITTA FACTORY nabízí svým zákazníkům při realizaci ceninového papíru s vodoznakem zajištění výroby egutéru.

Egutéry vyrábíme individuálně v délkách a průměrech pro každý konkrétní papírenský stroj, na němž je ceninnový papír s vodoznakem vyráběn.

Výroba egutéru začíná v našem grafickém studiu, kde je zpracován grafický návrh motivu vodoznaku a výsledkem precizní ruční práce našich techniků je egutér, který je základem pro výrobu papíru s jedním z nejstarších ochranných prvků - vodoznak.


Raznice egutéru


Síto egutéru


Tělo egutéru


Kompletní egutér

SITTA FACTORY