Vzdělávání

 

To, čím může zaměstnanec nejvíce přispět k rozvoji společnosti, kde pracuje, jsou jeho znalosti. Chtějme, aby naši zaměstnanci neprodukovali pouze výrobky a služby, chtějme, aby produkovali zejména své myšlenky a nabízeli nám své znalosti.

Nabízíme našim partnerům, našim klientům přetvářet pomocí vzdělávacích programů jejich společnosti ve společnosti znalostní. V konkurenčním prostředí potřebujeme dostatek univerzálně vzdělaných osob, které by byly schopny aplikovat své znalosti nejen na současnost, ale jejich využitím utvářet především budoucnost svých společností. Pouze tyto vzdělané klíčové osobnosti a vzdělaní zaměstnanci provedou své společnosti konkurenčním prostředím globálního světa k žádoucí prosperitě.

V konkurenčním prostředí bude mít využívání znalostí zcela zásadní význam. Cílem tohoto úsilí by mělo být trvalé dosahování větší efektivnosti všech činností každé společnosti.

Můžeme si naplánovat budoucnost svých společností, když ji neznáme? Nemůžeme! Můžeme se však na ni připravit tím, že naši zaměstnanci a manažeři budou vzdělanější a kreativnější, a právě tím budeme v konkurenčním prostředí předurčeni k vítězství.

Na této cestě Vám nabízíme pomoc ...

SITTA FACTORY