Společnost SITTA FACTORY

 

Nabízíme potenciál skupiny průmyslových manažerů, výzkumných a vývojových pracovníků, právníků, soudních znalců a pedagogů a svou činností chceme přispět k rozvoji podnikatelských a vzdělávacích aktivit.

Úsilí společnosti směřuje k organizování a účasti našich partnerů, společností a podnikatelů ve strategických aliancích a tím vytváření možností jejich dalšího rozvoje.

Pomáháme našim klientům ovládnout podnikatelské riziko a nejistotu tím, že jim porozumí a budou na něj připraveni. Společnost SITTA FACTORY se snaží rozvíjet svoji činnost zejména s vybranými průmyslovými subjekty Evropské unie, Východní Evropy a Asie, a to včetně spolupráce s technicky orientovanými výzkumnými ústavy a univerzitními pracovišti.

SITTA FACTORY